Bảng giá dịch vụ

Hãy lựa chọn gói giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn

image
 • Gói Start 199.000 đ/ Tháng
 • 10 đơn vị nhập liệu lần đầu
 • 200 bài viết
 • 600MB dung lượng
 • 5GB băng thông
 • 01 tên miền chính
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Hỗ trợ qua Email + Hotline
Chọn gói này
image
 • Gói Professional 299.000 đ/ Tháng
 • 40 đơn vị nhập liệu lần đầu
 • 1000 bài viết
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • 03 tên miền chính
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Hỗ trợ qua Email + Hotline
 • Hỗ trợ trực tiếp từ xa qua máy tính
 • 3 banner thiết kế lần đầu
 • Ẩn logo Webtốt
 • SSL miễn phí
Chọn gói này
image
 • Gói VIP 499.000 đ/ Tháng
 • 80 đơn vị nhập liệu lần đầu
 • Không giới hạn bài viết
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Không giới hạn tên miền chính
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Hỗ trợ qua Email + Hotline
 • Hỗ trợ trực tiếp từ xa qua máy tính
 • 5 banner thiết kế lần đầu
 • Ẩn logo Webtốt
 • SSL miễn phí
 • Tặng 1 Landing Page
 • Hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng Webtốt
Chọn gói này
image
 • Gói Start 199.000 đ/ Tháng
 • 10 đơn vị nhập liệu lần đầu
 • 200 bài viết
 • 600MB dung lượng
 • 5GB băng thông
 • 01 tên miền chính
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Hỗ trợ qua Email + Hotline
Chọn gói này
image
 • Gói Professional 299.000 đ/ Tháng
 • 40 đơn vị nhập liệu lần đầu
 • 1000 bài viết
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • 03 tên miền chính
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Hỗ trợ qua Email + Hotline
 • Hỗ trợ trực tiếp từ xa qua máy tính
 • 3 banner thiết kế lần đầu
 • Ẩn logo Webtốt
 • SSL miễn phí
Chọn gói này
image
 • Gói VIP 499.000 đ/ Tháng
 • 80 đơn vị nhập liệu lần đầu
 • Không giới hạn bài viết
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Không giới hạn tên miền chính
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Hỗ trợ qua Email + Hotline
 • Hỗ trợ trực tiếp từ xa qua máy tính
 • 5 banner thiết kế lần đầu
 • Ẩn logo Webtốt
 • SSL miễn phí
 • Tặng 1 Landing Page
 • Hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng Webtốt
Chọn gói này
image
 • Gói Start 199.000 đ/ Tháng
 • 10 đơn vị nhập liệu lần đầu
 • 200 bài viết
 • 600MB dung lượng
 • 5GB băng thông
 • 01 tên miền chính
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Hỗ trợ qua Email + Hotline
Chọn gói này
image
 • Gói Professional 299.000 đ/ Tháng
 • 40 đơn vị nhập liệu lần đầu
 • 1000 bài viết
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • 03 tên miền chính
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Hỗ trợ qua Email + Hotline
 • Hỗ trợ trực tiếp từ xa qua máy tính
 • 3 banner thiết kế lần đầu
 • Ẩn logo Webtốt
 • SSL miễn phí
Chọn gói này
image
 • Gói VIP 499.000 đ/ Tháng
 • 80 đơn vị nhập liệu lần đầu
 • Không giới hạn bài viết
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Không giới hạn tên miền chính
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Hỗ trợ qua Email + Hotline
 • Hỗ trợ trực tiếp từ xa qua máy tính
 • 5 banner thiết kế lần đầu
 • Ẩn logo Webtốt
 • SSL miễn phí
 • Tặng 1 Landing Page
 • Hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng Webtốt
Chọn gói này

Bạn chưa chọn được gói dịch vụ phù hợp?

Hãy dùng thử website trước, Webtốt sẽ tư vấn cho bạn gói dịch vụ phù hợp sau

Dùng thử miễn phí 14 ngày ngay hôm nay!

Tìm kiếm nguồn cảm hứng

Một số câu hỏi thường gặp

Bạn hoàn toàn có thể chuyển dữ liệu từ website cũ sang website WebTốt. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhập lại dữ liệu qua website WebTốt theo gói đơn vị tin hoặc sản phẩm hỗ trợ tương ứng theo từng gói dịch vụ hoặc bạn có thể mua thêm WebTốt Apps nhập liệu đơn vị tin hay sản phẩm.
Bạn hoàn toàn có thể chuyển dữ liệu từ website cũ sang website WebTốt. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhập lại dữ liệu qua website WebTốt theo gói đơn vị tin hoặc sản phẩm hỗ trợ tương ứng theo từng gói dịch vụ hoặc bạn có thể mua thêm WebTốt Apps nhập liệu đơn vị tin hay sản phẩm.
Bạn hoàn toàn có thể chuyển dữ liệu từ website cũ sang website WebTốt. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhập lại dữ liệu qua website WebTốt theo gói đơn vị tin hoặc sản phẩm hỗ trợ tương ứng theo từng gói dịch vụ hoặc bạn có thể mua thêm WebTốt Apps nhập liệu đơn vị tin hay sản phẩm.
Bạn hoàn toàn có thể chuyển dữ liệu từ website cũ sang website WebTốt. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhập lại dữ liệu qua website WebTốt theo gói đơn vị tin hoặc sản phẩm hỗ trợ tương ứng theo từng gói dịch vụ hoặc bạn có thể mua thêm WebTốt Apps nhập liệu đơn vị tin hay sản phẩm.
Bạn hoàn toàn có thể chuyển dữ liệu từ website cũ sang website WebTốt. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhập lại dữ liệu qua website WebTốt theo gói đơn vị tin hoặc sản phẩm hỗ trợ tương ứng theo từng gói dịch vụ hoặc bạn có thể mua thêm WebTốt Apps nhập liệu đơn vị tin hay sản phẩm.
Bạn hoàn toàn có thể chuyển dữ liệu từ website cũ sang website WebTốt. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhập lại dữ liệu qua website WebTốt theo gói đơn vị tin hoặc sản phẩm hỗ trợ tương ứng theo từng gói dịch vụ hoặc bạn có thể mua thêm WebTốt Apps nhập liệu đơn vị tin hay sản phẩm.

Dùng thử miễn phí 14 ngày

Xây dựng một website mạnh mẽ dễ sử dụng với kho giao diện được thiết kế chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp của bạn tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trải Nghiệm Ngay